• bed with bedding in bright colours on white background
  • Tony at More Than Beds, Bangor
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Gwelyau, dodrefn a chlustogwaith ym Mangor

Yr enw i’w gofio ar gyfer gwelyau, dodrefn llofft a stafell fwyta/fyw, lloriau a mwy, o’r safon uchaf.

Gwelyau a dodrefn o ansawdd uchaf

Yma yn ‘More Than Beds’ rydym yn cadw dodrefn llofft a stafell fwyta/fyw, fframiau gwely, matresi, gwelyau bync, soffa a difan. I gyd gyda phrisiau cystadleuol.

Rydym yn fusnes teulu, gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn y fasnach dodrefn. Mae gennym enw da yn seiliedig ar gynnyrch gwych, gyda gwasanaeth hen-ffasiwn, cyfeillgar a personol.

beds for sale - More Than Beds, Bangor

Gwelyau

Fframia gwely – matresi – gwelyau bync – gweliau gwestai – pennau gwelyau – gwelyau difan
bedroom furniture - More Than Beds, Bangor

Dodrefn lloft

Cypyrddau dillad – cistiau dillad – byrddau ochr y gwely – byrddau gwisgo – cistiau blanced – ayyb
dining room furniture - More Than Beds, Bangor

Ystafell fwyta

Cypyrddau – dreseri – byrddau bwyta – cadeiriau
occasional furniture - More Than Beds, Bangor

Dodrefn achlysurol

Silffoedd llyfrau – byrddau coffi – byrddau teledu – byrddau – desgiau
Flooring - More Than Beds, Bangor

Lloriau

Carpedi – lloriau finyl – lloriau laminedig
upholstery - More Than Beds, Bangor

Clustogwaith

Soffas – cadeiriau – gwelyau soffa – cadeiriau lledorwedd