Soffas

Dyma rhai o’n soffas. Cliciwch ar y llun i weld y meintiau, lliwiau ac amrywiadau sydd ar gael. Mae llawer mwy o soffas ar gael – dewch i weld ni yn y siop ym Mangor.