Dodrefn lloft

Mae ein dewisiadau dodrefn ystafell wely nid yn unig yn ddeniadol, ond yn ymarferol iawn ac o safon uchel. Gellir eu prynu ar wahân neu fel set lawn, sy’n cynnwys cypyrddau dillad o wahanol faint, cist ddillad gyda 2-7 drôr, byrddau ochr gwely, bwrdd gwisgo (mae stolion a drychau hefyd ar gael ar wahân neu fel set gyflawn) yn ogystal â bocsys storio , focsys blanced a mwy. Rydym hyd yn oed yn cadw drychau, lampau ac ychydig o rygiau yn ein siop ar y Stryd Fawr ym Mangor, i gwblhau eich stafell wely.

Mae gennym ddewis addas ar gyfer pob arddull, o ‘shabby chic’ gwyn i dderw gwladaidd i stafelloedd myfyrwyr minimalaidd a modern, ar gyfer amrywiaeth o gyllidebau ac anghenion.

Porwch dodrefn lloft…