Lloriau

Rydym yn cadw nifer eang o garpedi, finyl a lloriau laminedig – dewch i ymweld â ni yn y siop ym Mangor i weld ein samplau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth mesur yn rhad ac am ddim – felly peidiwch ag oedi i gysylltu â ni i drafod eich anghenion lloriau.

Porwch lloriau…