Lloriau laminedig

Dyma rhai o’n lloriau laminedig. Cliciwch ar y llun i weld y meintiau, lliwiau ac amrywiadau sydd ar gael. Mae llawer mwy o loriau laminedig ar gael – dewch i weld ni yn y siop ym Mangor.